ماشین های سنگین ، کامیون ها ، ماشین آلات و وسایل نقلیه دیگر توسط کشتی های RO / RO جابجا شوند. این نوع کشتی ها مجهز به رمپ (ROLL ON / ROLL باری میباشد که محموله می تواند بصورت خاموش بر روی چرخ ها قرار گیرد. ترانسفورماتورها  و کالاهای حجیم) را می توان بر روی تریلر قرار داد تا از شرایط  حمل و نقل ایمن و مطمین برخوردار گردد