سرویس های فورواردری دریایی -هوایی –زمینی

شرکت سیوال با استفاده از توان شرکتهای معتبر و فعال در حوزه حمل و نقل دریایی قادر به ارائه خدمات فورواردری(بارفرابری) دریایی به صورت سرویس کانتینری، حمل محمولات فله خشک و تانکری می باشد.

سرویس هوایی یکی دیگر از انواع خدمات شرکت کشتیرانی سیوال است که بهترین تضمین را برای حمل و نقل انواع بارها دارد .

 

بخشی از خدمات هوایی این شرکت شامل موارد زیر است:

  • واردات هوایی – صادرات هوایی
  • دریافت از درب محل فرستنده و تحویل به درب محل گیرنده
  • دریافت از درب محل فرستنده و تحویل در فرودگاه مقصد
  • دریافت از فرودگاه مبدا و تحویل درب به درب محل گیرنده
  • دریافت کالا از فرودگاه مبدا تا فرودگاه مقصد
  • کراس استاف و سوییچ
  • کالای خطرناک و یا فاسد شدنی
  • لوازم شخصی